Ελληνικά

Όραμα

Προσδοκούμε να καταξιωθούμε ως μία Ελληνική εταιρεία που παρέχει καινοτόμες λύσεις υγείας, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και ταυτόχρονα μεγιστοποιεί την επιστημονική γνώση, καλύπτοντας ολοκληρωμένα και τις πιο εξειδικευμένες ανάγκες των συνανθρώπων μας.

10.jp

Αποστολή

10.jp

Επιθυμούμε να κάνουμε τη διαφορά στη ζωή των καταναλωτών, μέσα από την προσφορά καινοτόμων λύσεων υγείας. Είμαστε πιστοί και αφοσιωμένοι στο να υπερέχουμε στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διάθεση προηγμένων φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων. Στοχεύουμε στο να εξασφαλίσουμε την προτίμηση των καταναλωτών και των επαγγελματιών υγείας μέσα από την προσφορά πρωτοποριακών και εξειδικευμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων,συμπληρωμάτων διατροφής και δερμοκαλλυντικών.